Izutsu Hiroyuki

SENGOKU WAZASHI RETSUDEN(Sengoku Specialist Biography)

2020

Jitsugyo no Nihon Sha Author: Yo Tsumoto Cover design: Masamichi Suzuki Cover illustration: Hiroyuki Izutsu

client_name : 実業之日本社

URL : 実業之日本社

OTHER WORKS