kimura keiko

"gun crazy"

I draw the Hampton Robbery scene in "Gun Crazy"(1950)Director Joseph H. Lewis. For TIS exhibit "MYSTERY WORLD"

client_name : TIS

OTHER WORKS