Kyoko Tange

 • Futabatei Shimei
 • Vsevolod Garshin
 • Uchiyama Kanzo
 • Rojin
 • Okuno Shintaro
 • Ho Shorei
 • Sato Haruo
 • Koizumi Shinji
 • Koda Rohan
 • Shibusawa Eiichi
 • Myazaki Ichisada
 • Koshi
 • Inoue Yasushi
 • ooka shohei
 • nakahara chuya
 • Jean Nicolas Arthur Rimbaud
 • Kobayashi Hideo
 • Tatsuno Yutaka
 • Suzuki Shintaro
 • Paul Marie Verlaine
 • Ueda Bin
 • Baudelaire
 • Nagai kafu
 • Noguchi Fujio
 • Okamoto Ippei
 • Okamoto Kanoko
 • Tanizaki Jyunichiro
 • Murasaki Shikibu
 • Shimazakki Toson
 • Baba kocho
 • Hirata Tokuboku
 • Nakarai Tosui
 • Higuchi Ichiyo
 • Kitamura Tokoku
 • Dazai Osamu
 • William Shakespeare &Tsubouchi Shoyo
 • Tsubouchi Shoyo
 • Shimamura Hogetsu
 • Henrik Johan Ibsen
 • Mori Ogai
 • Hoshi Shinichi
 • Koganei KImiko
 • Mori Shige
 • Hiratsuka Raityo
 • Yosano Akiko
 • Morita Sohei
 • Sergei Grigorievich Eliseev
 • Natsume Soseki
 • Kobayashi Issa
 • Maoka Shiki

OTHER WORKS