Noriko Otobe

client_name : 文藝春秋「週刊文春」

OTHER WORKS