amigos koike

japanes words

artwork for japanese sensitive words.

client_name : 生活協同組合連合会コープ九州事業連合

URL : clim

 • matu-osame
 • sae-kaeru
 • mogari-bue
 • fuyu-donari
 • shu-rei
 • hatu-arashi
 • shin-ryo
 • ki-u
 • haku-sho
 • say-run
 • chi-jitu
 • haru-gotatu
 • usui
 • ura-ra-ka
 • seki-shun
 • kuro-hae
 • kumo-no-mine
 • natu-no-hate
 • ryou-ya
 • hana-susuki
 • fuyu-zare
 • shu-shi
 • fuyu-ginga
 • awa-yuki

OTHER WORKS